Martin & Co. - M530 - Muta per chitarra acustica extra light:
.010 - .014 - .023w - .030w - .039w - .047w ..
Martin & Co. - MSP3600 - Muta per chitarra acustica 12 corde extra light.
MS10 - Ricambio .010..........2 pezzi MS14 - Ricambio .014........2 pezzi MS23B - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP4600 - Muta per chitarra acustica 12 corde extra light.
MS10 - Ricambio .010..........2 pezzi MS14 - Ricambio .014........2 pezzi MS23P - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP3200 - Muta per chitarra acustica medium.
MS13 - Ricambio .013 MS17 - Ricambio .017 MS26B - Ricambio ricoperto .026 MS35B - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP3150 - Muta per chitarra acustica light/Medium.
0.125 - 0.0165 - 0.0255 - 0.0335 - 0.0435 - 0.055 ..
Martin & Co. - MSP3100 - Muta per chitarra acustica light.
MS12 - Ricambio .012 MS16 - Ricambio .016 MS25B - Ricambio ricoperto .025 MS32B - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP3050 - Muta per chitarra acustica custom light.
MS11 - Ricambio .011. MS15 - Ricambio .015. MS23B - Ricambio ricoperto .023. MS32B - Ricambio ..
Martin & Co. - MSP3000 - Muta per chitarra acustica extra light.
MS10 - Ricambio .010 MS14 - Ricambio .012 MS23B - Ricambio ricoperto .023. MS30B - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP4200 - Muta per chitarra acustica medium.
MS13 - Ricambio .013 MS17 - Ricambio .017 MS26P - Ricambio ricoperto .026 MS35P - Ricambio ricoperto ..
Martin & Co. - MSP4150 - Muta per chitarra acustica light/Medium.
0.125 - 0.0165 - 0.0255 - 0.0335 - 0.0435 - 0.055 ..
Martin & Co. - MSP4100 - Muta per chitarra acustica light.
MS12 - Ricambio .012 MS16 - Ricambio .016 MS25P - Ricambio ricoperto .025 MS32P - Ricambio ricoperto ..